شیر فرمان برقی

شیر فرمان برقی :

شیر فرمان برقی پنوماتیک جهت ایجاد جریانی یکنواخت در سیستم پنوماتیک کاربرد دارد ، اما تنظیم میزان این جریان و فشار آن با استفاده از نیروی الکتریسیته و به وسیله واحد مراقبت انجام می پذیرد . شیرهای برقی پنوماتیک در دو حالت سه و پنج راه و به صورت تک و یا دو بوبین عرضه می شوند .

مشخصات فنی :

  • حد فشار کاری :                   10 ∼ 3 bar
  • نوع تحریک  :                    برق با جریان مستقیم و متناوب
  • حد دمای کاری :                 5ºC ∼ +70ºC-
  • ولتاژ تحریک  :                  AC 220 / 12 – 24 – 110 V/DC 
  • قطر سوراخ عبور جریان :       G1/2(12) / G1/4 (8)
  • مقدار عبور جریان :              800        / NL/min / 2800

مزایای شیر برقی پنوماتیک :

از مزیت های شیرهای برقی پنوماتیک به سهولت در کنترل جریان و استفاده از آن می توان اشاره نمود . همچنین این نوع شیرهای پنوماتیک به بهترین شکل مانع از افت انرژی در سیستم می شوند .

بالا